Arbetsprover

Här kommer ett litet urval av allt jag gjort, några av mina favoriter. Det finns ju så mycket mer! Vill du läsa t ex mina bästa personporträtt, analyser, eller någon annan genre? Hör av dig på eniko.arnell.sz@gmail.com, så skickar jag exempel!

UNDERSÖKANDE REPORTAGE En undersökning jag fortfarande är stolt över! Reportaget var nominerat till Fackförbundspressens pris ”Bästa avslöjandet” år 2014: ”Stödet försvinner från fritidshemmen”, tidningen Fritidspedagogik nr 5/2014

TIDNING En tidning jag själv har gjort, från ax till limpa, år 2012. Ett av de roligast projekten hittills i livet att själv få bestämma innehåll, papper, layout, beställa texter, hålla i budget, tryckerikontakter osv.
Läs gärna: Ålder&arbete – ett temamagasin från Du&jobbet

GRANSKNING Ett grävjobb som vi, två reportrar på Lärarnas tidning, gjorde tillsammans med Svenska Dagbladet 2015. Roligt att min idé gick att förverkliga genom det här samarbetet. Artiklarna fick stor spridning, även via TT och SVT, och följdes också upp i båda tidningarna. Läs första delen, som publicerades samtidigt i SvD och Lärarnas tidning: Trots lärarbrist – lärare köps ut för tiotals miljoner

PRIS Vi vann priset för bästa nyhet, en skolnyhet, i Fajkhack 2014! Också en dag att minnas! Kolla gärna, här intervjuas vi, det vinnande teamet, dödströtta, efter att ha jobbat nonstop i nära 24 timmar. Datajournalistik när den är som bäst!

BOKKAPITEL har jag också skrivit, på uppdrag av Tillväxtverket/Tema Entreprenörskap och Företagande, år 2012. Väldigt intressant och viktigt projekt. Boken heter ”Att lära av mirakel” och mitt kapitel: ”Socialt företagande – hur social måste man vara? Att arbeta med neuropsykiatriska diagnoser”

DN KULTURDEBATT Den 2 april 2019 skrev jag om journalistik och content marketing: ”Tala klarspråk om lärartidningarna”

VETENSKAPSJOURNALISTIK Jag har skrivit många artiklar om forskning och avhandlingar, främst inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Här kommer du till en sida med artiklar jag har skrivit för tidningen Forskning&Framsteg – främst om arbetsmiljö- och skolforskning.